top of page
RYTTERENS OG KUSKENS PLIKTER

Når du rir, kjører eller leier en hest i trafikken,

regnes du og hesten som et kjøretøy. Da må du følge trafikkreglene, som blant annet lyder:

Reglene om trafikk med kjøretøy gjelder så langt de passer også for rytter og for den som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller fører eller driver husdyr.

Rytter/kusk skal følge reglene for kjørende trafikk, også når hesten leies. For rytter og hestekjøretøy gjelder trafikkreglene når disse ferdes:

1) På vei, gate eller plass (opplags- plass, parkeringsplass, holdeplass, osv)

2) På privat vei, dersom den er åpen for allmenn ferdsel.

Bestemmelsene i trafikkreglene innebærer at det er forbudt for rytter/kusk å benytte gangvei, fortau eller gangbane, sykkelvei eller sykkelbane, dersom ikke annet er bestemt. 

Du kan lese mer om trafikkreglene her:

ALDERSGRENSE

Det finnes ingen lovfestet aldersgrense for få ferdes med hest i trafikken. Men alle trenger ferdigheter før de rir eller kjører med hest ut i trafikken, og dette må tilegnes sammen med erfarne voksne og rolige hester.  Ved ridning eller kjøring på trafikerte veier skal du kjenne til, og være i stand til, å takle hestens reaksjoner. Under opplæring kan det være greit at den erfarne ekvipasjen går ved siden av den uerfarne, med den erfarne nærmest midtbanen. Før du ferdes i trafikken med hest og vogn, bør du kjenne hestens reaksjonsmønster i trafikken.

BRUK REFLEKS!

I mørket eller i vær med dårlig sikt skal hest og rytter, kusk og vogn utstyres med refleks og lys. Dette skal være plassert på en slik måte at andre veifarende både forfra, fra siden og bakfra kan se at det dreier seg om en hesteekvipasje.

Minimumskrav ved bruk av refleksutstyr er refleksvest, refleksbånd, refleks på to hestebein diagonalt - gjerne alle fire bein, refleksbånd på hjelm ved ridning og lykt bak på vogn i tillegg til refleks ved kjøring.

FÅ BLIKKONTAKT!

Når du får blikkontakt med føreren av en bil eller andre du møter, viser både du og den møtende at dere har sett hverandre. På den måten blir det tryggere å ferdes med hest i trafikken!

VÆR TIL STEDE!

Mobiltelefonen kan være til god hjelp hvis det skulle skje en ulykke. Men ikke bruk telefonen når du sitter på hesteryggen eller kjører hest. 

HOLD SAMMEN - IKKE SPLITT GRUPPEN!

Hester har et sterkt flokkinstinkt. Hold sammen når flere hester ferdes i trafikken samtidig, ikke splitt gruppen! Ri/kjør på en rekke.Ved kjøring med hest i en lang kolonne bør det gjøres plass mellom ekvipasjene, slik at bilene kan kjøre forbi på en forsvarlig måte.

Husk at en lang kolonne kan skape irritasjon i trafikken!

Ved kryssing av veibanen krysser alle samtidig etter at tegn er gitt! 

 

Dersom hestene kommer fra hverandre, for eksempel på hver sin side av en vei eller en jernbaneskinne, kan en urolig hest forsøke å løpe ut i trafikken eller foran toget for å innhente de andre. Hester som kommer løs i trafikken, kan oppføre seg irrasjonelt. 

De søker trygghet i de andre hestene og vil ofte løpe hjem til stallen. Da kan det oppstå farlige situasjoner! 

NB! Er du under 16 år, er det

fornuftig å ri/kjøre sammen

med en voksen som kjenner trafikkreglene! 

GI TEGN!

Gi tegn til andre trafikanter når du skal endre retning.

* Vis tegn ved å rekke ut armen i den retningen du skal svinge eller vende.

• Løft armen som et tegn på at du vil stoppe

• Gi tegn med hånden eller med lyssignal for å avverge fare.

• En utstrakt arm som beveges opp og ned er tegn på at man ber den andre trafikanten senke farten.

• Om du kommer fra terrenget inn på en vei med en hest, er det du som skal stoppe for trafikken på veien.

• Forsøk alltid å få blikkontakt med bilførere.

• Takk og vær høflig ovenfor andre trafikanter som senker farten eller på annen måte viser hensyn.

• Bruk refleks både på hest og rytter/kusk i mørket. Tenk på at dere kan komme fra hverandre ved en ulykke.

bottom of page