top of page
HEST I TRAFIKKEN

For å komme fra stallen til tur- og rekreasjonsområder, må mange hester ferdes langs trafikkert vei. Skal vi unngå ulykker, er det viktig at både rytter, kusk og øvrige trafikanter har kunnskap om hvilke regler som gjelder, og hvordan en hest reagerer.

Informasjonen retter seg mot kusker og ryttere, sjåfører og øvrige trafikanter som møter hest i trafikken. Nettsiden er anbefalt av Norges Rytterforbund, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Trygg Trafikk og Det norske Travselskap. 

© Utarbeidet av Norsk Hestesenter med støtte fra Samferdselsdepartementet. Videreutviklet gjennom prosjektet "Hest i trafikken", med støtte fra Gjensidigestiftelsen. 

Norsk Hesteeierforbund.jpg
Logo-hest360-rgb.jpg
Logo NAF.jpg
Logo Trygg Trafikk.jpg
gjensidige_hovedlogo_rgb.png
logoer_nettside.jpg

Har du opplevd en ulykke eller nestenulykke med hest i trafikken? Prosjektet Hest i trafikken har opprettet siden hesteulykker.no - en nettside hvor man kan registrere ulykker og nestenulykker med hest i trafikken. Per i dag finnes det ikke statistikk på ulykker med hest i trafikken, og formålet med siden er derfor å samle inn data til en slik statistikk. Registrer hendelser på hesteulykker.no

HVEM ER DU I TRAFIKKEN?

        RYTTER/KUSK        

            SJÅFØR              

     MYK TRAFIKANT      

SJÅFØR

Kunnskap om hestens sanser og instinkter gjør det tryggere å ferdes med hest i trafikken.

NYTTIGE LENKER

(Klikk på bildene)

Å ferdes med hest i ut-

og innmark, brosjyre

Å ferdes med hest i ut-

og innmark, video

Forenklet avtale - Hest på fremmed grunn

Avtale - Hest på fremmed grunn

Hestesport 2011

Ridestier Ilseng, 

Hedmark

Kusksertifikat

Svar fra 6000 respondenter

- Hvordan opplever ryttere og kusker å ri eller kjøre med hest i trafikken?

 

Det spørsmålet var utgangspunktet for en spørreundersøkelse som ble utarbeidet av Norsk Islandshestforening med støtte fra Norsk Hestesenter. 

(Klikk for å se hele undersøkelsen)

Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet:

  • Over 90 % av de som har svart på undersøkelsen oppgir at de rir eller kjører med hest på offentlig vei

  • 75 % vil ha en nedre aldersgrense for å ri/kjøre med hest i trafikken

  • 65 % vil ha krav til kompetanse for å ri/kjøre med hest på offentlig vei

  • 1000 responder oppgir at de har vært utsatt for ulykke med hest i trafikken

  • Over halvparten, 52 %, av de som har svart på undersøkelsen oppgir at noen de kjenner eller de selv har vært utsatt for nestenulykke med hest i trafikken

bottom of page